Announcements

MATUMIZI MAZURI YA MTANDAO WA MAJITAKA

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) inawakumbusha wateja wake na wananchi wote kwa ujumla...... Read More

Posted On: Aug 19, 2019

UTARATIBU MPYA WA MALIPO YOTE KWA HUDUMA ZA MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA MJINI DODOMA (DUWASA) KUPITIA MFUMO WA MALIPO WA SERIKALI (GePG)

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) imefanya maboresho ya uimarishaji wa mfumo wa malipo...... Read More

Posted On: Aug 19, 2019